Motto: "Dělá mi radost dělat radost..."

Fotografování je mým koníčkem a určitým druhem relaxace. Provozuji tento "sport" na amatérské bázi ve svém volném čase, takže profíci v oboru jistě přehlédnou případné kvalitativní nedostatky.

Fotím pro radost svoji a radost těch focených... Pokud máte o některé fotografie zájem, čtěte zde


Něco o mně...


Postprodukce - Původně byla fotografie vynalezena k věrnému zobrazení reality daného okamžiku. Dnes už tomu tak bohužel není a asi už nebude dlouho trvat a fotky se "budou kreslit pomocí umělé inteligence". Moje zásada je, že fotka nesmí lhát. Nejsem fanouškem vyumělkovaně dokonalých a retušovaných fotografií, kdy na konci "fotošop procesu" je krásný výsledek, který však realitu připomíná pouze vzdáleně. Úplně bez úprav to ale vždycky nejde, někdy je třeba dodatečně upravit nastavení vyvážení bíle barvy, případně udělat jemné korekce expozice. No a pak samozřejmě výřezy, aby se zvýraznil hlavní objekt nebo potlačily rušivé elementy, když nelze změnit úhel záběru nebo pozici.

Proč "spacekfoto" - Za dob mého mládí, kdy ještě neexistovaly mobilní telefony, mělo pevnou telefonní linku jen málo domácností a možnosti vzájemné komunikace tak byly velmi omezené. V té době také existovala velmi početná komunita "síbíčkářů", já mezi nimi, a můj volací znak byl "špaček". Doteď mě mnozí oslovují právě "volačkou" a ne křestním jménem, tak jsem si pro název vybral toto slovní spojení.